Piet Bezemer bezoekt kerstmiddag 75-plussers van Morgenster en Bethlehemkerk in Papendrecht

Op maandag 16 december was Piet Bezemer, voorzitter van het Odensehuis Papendrecht, te gast bij de kerstmiddag van de 75+leden van de Morgenster en Bethlehemkerk in Papendrecht. De viering vond plaats in zalencentrum De Palm. Piet was uitgenodigd om als gastspreker een verhaaltje te vertellen over het Odensehuis in Papendrecht. De middag begon met koffie en iets lekkers. Verder ging het met bekende Kerstliederen van vroeger en nu, gedichten en een Kerstspel uitgevoerd door diakenen en een dominee. Alles was goed georganiseerd en tot de verbeelding sprekend. In de pauze was er natuurlijk, zoals dat bij de leeftijd past, advocaat met slagroom. Hierna mocht ik 15 minuten vertellen over het Odensehuis. Omdat het Kersttijd is heb ik dat gedaan in de vorm van een verhaal over Piet en Nel. Muisstil werd er geluisterd, hoe de weg was die Piet en Nel zijn gegaan naar het Odensehuis in Papendrecht en hoe gelukkig beiden nu zijn, nu Piet zijn draai heeft gevonden en Nel wat meer rust in haar leven heeft gekregen. Hierna nog een lied en een gebed en vervolgens pauze met een drankje waarna de maaltijd volgde. Na afloop mocht ik samen met een diaken met een mandje bij de uitgang staan. Ongelooflijk maar waar: de opbrengst was 580 euro.

Hartelijk dank aan allen, die deze middag mogelijk hebben gemaakt.

Piet Bezemer