Bestuur Stichting Odensehuis Papendrecht

  • Piet Bezemer, voorzitter
  • Marga Lousberg, secretaris
  • Hans Vermeulen, penningmeester
  • Herman Nieuwstraten, algemeen lid

Coördinator

  • Odensehuis: Marjan Middelburg