Bestuur Stichting Odensehuis Papendrecht

  • Piet Bezemer, voorzitter
  • Marga Lousberg, secretaris
  • Hans Vermeulen, penningmeester
  • Herman Nieuwstraten, algemeen lid

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders van de Stichting Odensehuis Papendrecht wordt geen enkele beloning toegekend.
Dit is ook vastgelegd in de statuten.

Coördinator

  • Odensehuis: Marjan Middelburg