Odensehuis Papendrecht maakt vliegende start (nieuwsbrief Landelijk platform Odensehuizen)

Papendrecht kent sinds kort een Odensehuis dat een succesvolle start heeft gemaakt. Piet Bezemer, voorzitter van het bestuur, vertelt over de ontwikkeling.

“Eind 2018 heeft een groep van tien initiatiefnemers samen met beleidsmedewerkers van de gemeente Papendrecht een verkennende bijeenkomst gehouden over de oprichting van een Odensehuis. Er werd een dagelijks bestuur gevormd dat als taak had een stichting op te richten, waardoor het mogelijk werd als rechtspersoon contracten af te sluiten en overeenkomsten aan te gaan. Tot in het voorjaar werd er gesleuteld aan de statuten en werden bestuursleden geworven. Daarmee konden de leden van de intitiatiefgroep gericht verder. Er werden werkgroepen gevormd, voor publiciteit, sponsoring, werving van vrijwilligers en de coordinator, alsmede voor huisvesting en inrichting. Het heeft zich boven verwachting ontwikkeld. Onder leiding van coordinator Marjan Middelburg zien we het Odensehuis steeds verder uitbreiden. Regelmatig zitten we met 20 à 30 mensen aan de lunch. In het 1e kwartaal van 2020 gaan we van 2 naar 3 dagen.”

Lees hier de volledige nieuwsbrief