Odensehuis Papendrecht bestaat 4 jaar

Het Odensehuis Papendrecht bestaat in oktober officieel 4 jaar.
Wat hebben we veel mooie momenten met elkaar beleefd! Als organisatie hebben we veel geleerd.

We hebben geleerd dat het Odensehuis ook heel belangrijk is voor mantelzorgers.
Mantelzorgen voor iemand met geheugenklachten of dementie kan heel mooi maar ook zwaar zijn.
Daarom organiseert het Odensehuis 10 bijeenkomsten met en voor de mantelzorgers.
Samen met de mantelzorgers zullen we de bijeenkomsten vormgeven. De eerste bijeenkomst hebben we wel ingevuld.

Uitnodiging Mantelzorg bijeenkomst op donderdag 12 oktober van 13.30 uur tot 15.00 uur in het Odensehuis.
Degene waar u voor zorgt mag natuurlijk mee en kan een gezellige middag beleven in ons Odensehuis.

Sybren Kalkman verzorgt de interactieve bijeenkomst. Hij is mantelzorger geweest van zijn vrouw Dini en heeft het boek “Voor altijd mijn liefje” geschreven. Samen waren ook zij op zoek naar wat nog wel kon.

Om 15.00 uur vieren we 4 jaar Odensehuis Papendrecht met bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers.
Er zal een woordje door diverse personen gesproken worden en daarna is het gezellig samen zijn met een hapje en een drankje in de grote zaal van het Odensehuis.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Vooraf aanmelden zou wel fijn zijn voor de catering, dat kan bij Marjan en Eline (06-39575136) of via de mail (coordinator@odensehuispapendrecht.nl)

Hartelijke groet, mede namens het bestuur,
Marjan Middelburg en Eline van Bruggen
Coördinatoren Odensehuis Papendrecht.