Nieuw spel: Cornhole

In het Odensehuis zijn we steeds op zoek naar leuke activiteiten die de bezoekers uitdagen en die we ook gezamenlijk kunnen doen. Het liefst iets waarbij de deelnemers aangespoord worden tot bewegen, binnen of buiten in onze beleeftuin. Gastvrouw Astrid breit sokken op bestelling om met de opbrengst een spel te kunnen kopen. Op 27 mei kregen we bezoek van Walter van Hees, de zoon van Gastvrouw Astrid en gastheer Rob met twee grote pakketten. Hierin bleken twee Cornhole spelen te zitten. Geschonken door het bedrijf Vanvendeloo training.
Het spel werd direct in gebruik genomen door de enthousiaste aanwezigen.
Wilt u weten hoe het spel gespeeld wordt? Klik

bedankt!