Lintjesregen 2020

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om, Piet Bezemer, onze voorzitter van het Odensehuis Papendrecht, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijdag 24 april 2020 werd Piet telefonisch door burgemeester Moerkerke op de hoogte gebracht van dit heugelijke feit. Vanwege de corona maatregelen zullen de versierselen later worden overhandigd.

Piet maakt zich al decennia op veelzijdige en vakkundige maar ook bescheiden wijze verdienstelijk in verschillende functies bij verenigingen, kerken en andere organisaties, waarmee hij bijdroeg aan het gemeenschapsgevoel van de bezoekers.
Thuis heeft Piet namens iedereen van het Odensehuis Papendrecht bloemen en de “Odensehuis” versierselen in ontvangst genomen

Piet, van harte gefeliciteerd met deze prachtige koninklijke onderscheiding!