Jaarverslag Odensehuis Papendrecht 2019

Over het jaar 2019 is door het bestuur een jaarverslag gepubliceerd. Hier
kunt u dit lezen.