Inloop en activiteiten

Inloop

Het Odensehuis Papendrecht is op maandag en donderdag van 10:00 uur tot 15:00 uur geopend. U kunt altijd binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee of om deel te nemen aan een activiteit. Mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie, mantelzorgers, familie en vrienden, iedereen is welkom.

Het Odensehuis Papendrecht is van en voor de mensen die er komen. Vanaf het ontstaan van het Odensehuis in 2009 noemen we daarom iedereen die mee doet met of zonder dementie, mantelzorger, vrijwilliger of buurtgenoot, participant. Gezamenlijk dragen de participanten zorg voor de dagelijkse organisatie en de inhoud van de activiteiten. Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die u heeft, worden benut. Tijdens de openingstijden is de coördinator aanwezig. Verder draait het Odensehuis volledig op de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met dementie zelf. Voor specifieke activiteiten of workshops werken we met kunstenaars of andere zelfstandigen.
Het Odensehuis biedt een gevarieerd en wisselend programma. Maandelijks wordt in overleg met de bezoekers het programma bepaald.

Eigen regie

In het Odensehuis Papendrecht bepaalt u zelf wat u er doet en wanneer u komt. U kunt lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen en aan activiteiten deelnemen.  U kunt zich ook inzetten voor andere mensen met geheugenklachten en dementie door hen op weg te helpen met uw kennis en ervaring.

Er is een kleine bibliotheek waar u rustig een boek kunt lezen of informatie opzoeken. Hoewel er op de dagen dat we geopend zijn iets te doen is, kunt u komen en gaan wanneer het u het beste uitkomt. Dat kan per dag of per week wisselen. Er zijn mensen, die op iedere dag dat we open zijn langs komen, maar anderen komen gericht op een bepaalde dag of komen af en toe naar het Odensehuis Papendrecht. U mag aan iedere activiteit deelnemen, maar het hoeft niet.

Activiteiten

De activiteiten worden binnenkort bekend gemaakt.